Algemeen

Contact privé

 Een email adres is verplicht aangezien onze voornaamste manier van communiceren met leden via email is. Wij vragen op zijn minst 1 telefoon nummer om contact met u op te nemen

Adres

Postadres (indien afwijkend van adres)

Lidmaatschap

Inzet voor vereniging

 Bent u nu of later beschikbaar voor een functie binnnen het bestuur of een van de volgende commissies:

 

Als u een toegewezen ligplaats hebt wordt u geacht aan Zelfwerkzaamheid deel te nemen. D.w.z. activiteiten in de breedste zin t.b.v. instandhouding van de vereniging en haar eigendommen.

Kunt u hieronder aangeven als u specifieke vaardigheden heeft die ten goede van de vereniging kunnen komen

 

 OverigBeveiligingscode Beveiligingscode